Miền Bắc – Hà Nội

H. Mỹ Đức

H. Phú Xuyên

H. Sóc Sơn

Quốc Oai

H. Thường Tín

Thị Xã Sơn Tây

H. Gia Lâm

Tây Hồ

Chúng tôi sẽ sớm cập nhật danh sách các nhà thuốc tiếp theo trên toàn quốc.